PORADCOVIA CHOVOV

Francúzske Barany:

Ivan LÍŠKA (0903 116 792)

Peter FLORIŠ (0905 647 886)

Malé barany:

Pavol SEDLÁK (0903 345 128)

Martin PAVLÁK (0918 407 858)

Zdrobnené barany:

Ing. Jaroslav Dubec (0911 498 932)