Upozorňujeme členov klubu, že v roku 2022  je možné registrovať svoje odchovy už len ELEKTRONICKY !!! Viac info v AKTUALITÁCH. Registráciu odchovov z regeneračných chovov treba posielať taktiež elektronicky, klubovému registrátorovi !!! (nie ústrednému)

KLUB CHOVATEĽOV KRÁLIKOV BARANOVITÝCH

Vážení priatelia, chovatelia,

vítajte na stránkach Klubu chovateľov baranovitých králikov. Na našich stránkach by sme radi všetkých informovali o činnosti klubu, klubových podujatiach a úspechoch našich členov. Zároveň by sme prostredníctvom týchto stránok chceli poskytnúť veľa užitočných informácii, nielen pre členov klubu, ale aj pre prípadných záujemcov o členstvo a pre všetkých fanúšikov baranovitých plemien králikov.

Prajeme príjemne strávený čas pri prezeraní naších stránok.

VÝBOR KLUBU