!!! OZNAM !!!

RR SZCH na svojom zasadnutí 19.3.2022 NESCHVÁLILA králikárskou komisiou navrhovanú výnimku v registrácii králikov. V praxi to znamená, že v roku 2022 je možné registrovať odchovy už len elektronicky. V sekcii ODKAZY je odkaz na prístup do aplikácie pre registráciu a taktiež odkaz na prehľad registrovaných králikov a podrobný manuál , video - návod, ako s aplikáciou pracovať. V prípade nejasností, problémov a otázok sa môžete obrátiť na klubového registrátora Norberta Králika, Martina Pavláka,  prípadne iných kolegov z klubu, ktorí už používajú tento spôsob registrácie.

KLUBOVÁ ŠPECIÁLKA 2022