Štandard plemien klubu

4.A FRANCÚZSKY BARAN - farebný (FB)

CZ: Francouzský beran

D: Deutche Widder

GB: French Lop

 

História:


Francúzsky baran je stare francúske plemeno, ktoré vzniklo v polovici 19. storočia. Pri šľachtení bol použitý Anglický baran a mäsové králiky chované v tej dobe vo Francúzsku s hlavným cieľom vyšľachtiť mäsové králiky s klopenými ušnicami. Až neskôr sa z pôvodného FB vyvinul výstavný králik dnešných kvalít. Chovatelia všetkých králikov baranovitých sú na Slovensku organizovaní v Klube chovateľov králikov baranovitých v Prievidzi. Špeciálna klubová výstava sa každoročne koná v Nitrianskom Rudne.

 

Genotyp:


FB farební sú uznaní vo všetkých  farebných rázoch normálnosrstých králikou uvedených v tomto vzorníku. Skratky FB rôznych farebných rázov sú vždy zložené z FB a skratky príslušného farebného rázu, príp. východiskového plemena. Rovnako je to aj pri genotypoch.

 

 Napríklad:

 

AA BB CC DD GG                                - divo sfarbený ( FB div)

AA BeB CC DD GG                              - železitý (FB žel)

AA bb CC DD GG                                - žltý (FB ž)

AA bb CC DD gg                                 - madagaskarový (FB mad)

                                                          

Mesačné prírastky živej hmotnosti:

 

Mesiac    1.      2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     

Kg         0,7      1,5       2,5       3,5       4,0       4,5       5,0       5,5

 

Bodovacia stupnica:

 

1. Hmotnosť                                                    10 bodov

2. Tvar                                                             20

3. Typ                                                             15

4. Srsť                                                            20

5. Krycia farba, rovnomernosť                           20

6. Farba podsady, príp. medzifarba                   10

7. Starostlivosť a zdravie                                    5

                                                                     100 bodov

 

Pozícia 1. - hmotnosť

5,00 - 5,24 kg               5,25 – 5,49kg                5,50 kg a viac           

8 bodov                          9 bodov                         10 bodov           

 

Pozícia 2. – tvar

Ako vo Všeobecnej časti.

 

Pozícia 3. – typ

Ako Všeobecná časť a ďalej: telo je zavalité, široké i v hrudnej časti. Krk je krátky, silný, nezreteľný. Hrudné končatiny sú v porovnaní s BO kratšie, ale silné. Hlava je krátka, so širokým čelom i nosom, výrazne klabonosá. Oči sú výrazné a mierne vystúpené. Ušnice pri koreni vytvárajú výrazné hrboly, zvané korunky. Sú podkovovite zavesené, ich otvory sú obrátené k hlave, tesne k nej priliehajú, sú mäsite zaoblené a ich rozpätie merané cez hlavu je 40 až 45 cm (u každého FB uvádzame nameranú hodnotu do oceňovacieho lístka). Pohyb tela nemá byť plazivý.

 

Pozícia 4. – srsť

Srsť je hustá a pružná, s rovnomerne rozmiestneným pesíkom. Jej dĺžka je 3,5 až 4,0 cm.

 

Pozícia 5. – krycia farba, rovnomernosť

Krycia farba je rovnaká ako pri východiskových plemenách s normálnou srsťou. Pri  farebných baranoch  sa  posudzuje krycia farba  podľa  kritérií  východiskových plemien:

 

FBdiv                          ako BOdiv

FBž                             ako BOž

FBdivm                       ako Vdivm

FBč                             ako Vč

FBm                           ako Vm

FBhav                         ako Ha

FBmad                        ako Du

FBči                            ako Čv

 

Pozícia 6. – farba podsady, príp. medzifarby

Farba podsady, príp. medzifarby zodpovedá východiskovým plemenám. Rovnako je to aj pri farbe pazúrikov a oči.

 

Pozícia 7. – starostlivosť a zdravie

Ako vo Všeobecnej časti.

 

PRÍPUSTNÉ CHYBY

 

V pozícii 1. :

Viď stupnicu hmotnosti.

 

V pozícii 2. :

Ako vo Všeobecnej časti.

 

V pozícii 3. :

Ako vo všeobecnej časti a ďalej: málo zavalité, dlhšie, pretiahnuté telo, viditeľný krk. Menej klabonosá hlava a trochu dlhšia. Tenké, menej mäsité ušnice, neúplná podkova, mierne odstávajúce ušnice. Otvor jednej ušnice obrátený dopredu. Menej výrazné korunky. Rozpätie 35 až 39,9 cm.

 

V pozícii 4. :

Menej  pružná,  redšia,  mäkšia  či  hrubšia  srsť,  redšia  podsada,  mierne  odchýlky  od požadovanej dĺžky srsti.

 

V pozícii 5. :

Prípustné chyby sú zhodné s prípustnými chybami východiskových plemien v piatej pozícii.

 

 

V pozícii 6. :

Prípustné chyby sú zhodné s prípustnými chybami východiskových plemien v šiestej pozícii.

 

V pozícii 7. :

Ako vo Všeobecnej časti.

 

NEPRÍPUSTNÉ CHYBY

 

V pozícii 1. :

Hmotnosť nižšia ako 5,00 kg (neklasi?kovaný).

 

V pozícii 2. :

Ako vo Všeobecnej časti.

 

V pozícii 3. :

Ako Všeobecná časť a ďalej: veľmi pretiahnutý typ, veľmi úzke telo (výluka), výrazne úzka a dlhá hlava (výluka). Zdvíhanie jedného alebo oboch ušníc (výluka), rozpätie ušníc kratšie ako 35 cm a dlhšie ako 45 cm (výluka), otvory oboch ušníc obrátené dopredu.

 

V pozícii 4. :

Skoro úplne chýbajúca podsada (výluka), príliš mäkká, splstnatená, alebo príliš hrubá srsť (výluka). Veľké odchýlky od predpísanej dĺžky srsti (výluka).

 

V pozícii 5. :

Neprípustné chyby sú zhodné s neprípustnými chybami východiskových plemien v piatej pozícii.

 

V pozícii 6. :

Neprípustné chyby sú zhodné s neprípustnými chybami východiskových plemien v šiestej pozícii.

 

V pozícii 7. :

Ako vo Všeobecnej časti.

 


 

 

4.B FRANCÚZSKY BARAN - strakáč (FBstr)

CZ: Francouzský beran strakáč

D: Deutche Widderschecke

GB: French Spot Lop

 

História:


Francúzsky barani strakáči vznikoli tak, že ich nemeckí chovatelia, ktorí FB chovali už od roku 1860, skrížili so svojími strakatými králikmi, čoho výsledkom je dnešný FB strakáč.


 

Genotyp:


FBstr sú uznaní len s plášťovou kresbou, a to vo všetkých farbách jednofarebných normálnosrstých plemien uvedených v  tomto vzorníku.

Skratky FBstr rôznych farebných rázov sú vždy zložené z FBstr a skratky príslušného farebného rázu, príp. východiskového plemena. Rovnako je to aj pri genotypoch.

 

Napríklad:

 

AA BB CC DD GG Kk               - strakáč divokosfarbený ( FBstr div)

AA BeB CC DD GG Kk             - strakáč železitý (FBstr žel)

AA bb CC DD GG Kk                - strakáč žltý (FBstr ž)

AA bb CC DD gg Kk                 - strakáč madagaskarový (FBstr mad)

AA BB CC dd gg Kk                 - strakáč modrý (FB strm)

                                                          

 

Mesačné prírastky živej hmotnosti:

 

Mesiac    1.      2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     

Kg         0,7      1,5       2,5       3,5       4,0       4,5       5,0       5,5

 

Bodovacia stupnica:

 

1. Hmotnosť                                                    10 bodov

2. Tvar                                                             20

3. Typ                                                             15

4. Srsť                                                            20

5. Kresba                                                        20

6. Farba                                                          10

7. Starostlivosť a zdravie                                    5

                                                                    100 bodov

 

Pozícia 1. - hmotnosť

5,00 - 5,24 kg               5,25 – 5,49kg                5,50 kg a viac           

8 bodov                          9 bodov                         10 bodov           

 

Pozícia 2. – tvar

Ako vo Všeobecnej časti.

 

Pozícia 3. – typ

Ako FB farebný.

 

Pozícia 4. – srsť

Ako FB farebný.

 

Pozícia 5. - kresba

Pre FBstr je predpísaná plášťová kresba. Tá sa skladá z plášťa, čo je plnofarebne zafarbený chrbát začínajúci zátylkom až ku koreňu chvosta, tiež boky a vrchná strana chvosta. Ušnice, korunky a nosné časti sú zafarbené. Sánková obruba a spodná časť sánky môžu byť biele, sfarbenie spodnej časti sánky nie je chybou. Biela lysinka alebo malá biela škvrna (zrkadlo) na čele sú prednosťou. Prsia a hrudné končatiny sú celé biele, prevažne biele sú aj panvové končatiny a brucho. Kresba je symetrická.

 

Pozícia 6. – farba

Krycia farba FBstr zodpovedá farbe východiskových plemien v piatej pozícií. Ďalej sem patrí farba podsady, príp. medzifarby, kt. je rovnaká ako pri východiskových plemenách v šiestej pozícií. Biela časť kresby je čisto biela v krycej farbe ako aj v podsade. Pazúriky sú pri všetkých farebných rázoch strakáčov biele. Farba očí zodpovedá východiskovým plemená.

 

Pozícia 7. – starostlivosť a zdravie

Ako vo Všeobecnej časti.

 

PRÍPUSTNÉ CHYBY

 

V pozícii 1. :

Viď stupnicu hmotnosti.

 

V pozícii 2. :

Ako vo Všeobecnej časti.

 

V pozícii 3. :

Prípustné chyby v tejto pozícií sú rovnaké ako pri FB farebných.

 

V pozícii 4. :

Prípustné chyby v tejto pozícií sú rovnaké ako pri FB farebných.

 

V pozícii 5. :

Biele  škvrny  na  korunkách  na  polovici  ušníc,  bližšie  ku  korunkám,  na  nosnej  časti, v zátylku, na lopatkách, na zadku, na povrchu chvosta, na bokoch. Chýbajúca lysinka na čele (zrkadlo). Pigmentované škvrny na prsiach a hrudných končatinách, menšia asymetria plášťa.

 

V pozícii 6. :

Mierne nažltlý biely základ, ojedinelé biele chĺpky v plášti. Pre farbu kresby, podsady, príp. medzifarby platia rovnaké prípustné chyby ako pre východiskové plemena. Pigmentované pazúriky.

 

V pozícii 7. :

Ako vo Všeobecnej časti.

 

NEPRÍPUSTNÉ CHYBY

 

V pozícii 1. :

Hmotnosť nižšia ako 5,00 kg (neklasi?kovaný).

 

V pozícii 2. :

Ako vo Všeobecnej časti.

 

V pozícii 3. :

Neprípustné chyby v tejto pozícií sú rovnaké ako pri FB farebných.

 

V pozícii 4. :

Neprípustné chyby v tejto pozícií sú rovnaké ako pri FB farebných.

 

V pozícii 5. :

Veľké odchýlky od požadovaného plášťa kresby (výluka). Biele škvrny na polovici ušníc vzdialenejšej od koruniek (výluka). Skoro biele ušnice (výluka). Biela nosná oblasť (výluka) a biela škvrna na nose – náznak holandskej kresby (výluka). Jednofarebná hlava (výluka). Prevládajúca biela farba na povrchu tela (výluka). Zreteľný úhor alebo jeho časť (výluka).

 

 

V pozícii 6. :

Silne premiešaná farba s bielymi chĺpkami (výluka).Inak platia pre farbu kresby, podsady, príp. medzifarby tie isté neprípustné chyby ako pri celofarebných rázoch s výnimkou bielych skupín chĺpkov.

 

V pozícii 7. :

Ako vo Všeobecnej časti.

 

 

 

 

4.C FRANCÚZSKY BARAN - biely (FBb)

CZ: Francouzský beran bíly

D: Deutche Widder weisse

GB: French Lop White

 

História:


Francúzsky baran biely je výskedkom šľachtenia, kde boli skombinované Francúzske barany farebné s bielymi králikmi. Populárnejší a omnoho viac rozšírený medzi chovateľmi je červenooký farebný ráz, ale vyskytujú sa a ojedinelé sú aj vystavované modrooké FB.


 

Genotyp:


aa __ __ __ __                                     - biely červenooký (FBbčo)

AA __ __ __ __ xx                                - biely modrooký (FBbmo)

 

Mesačné prírastky živej hmotnosti:

 

Mesiac    1.      2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     

Kg         0,7      1,5       2,5       3,5       4,0       4,5       5,0       5,5

 

Bodovacia stupnica:

 

1. Hmotnosť                                                    10 bodov

2. Tvar                                                             20

3. Typ                                                             15

4. Srsť                                                            20

5. Hlava, ušnice                                               20

6. Farba                                                          10

7. Starostlivosť a zdravie                                    5

                                                                    100 bodov

 

Pozícia 1. - hmotnosť

5,00 - 5,24 kg               5,25 – 5,49kg                5,50 kg a viac           

8 bodov                          9 bodov                         10 bodov           

 

Pozícia 2. – tvar

Ako vo Všeobecnej časti.

 

Pozícia 3. – typ

Ako Všeobecná časť a ďalej: telo je zavalité, široké i v hrudnej časti. Krk je krátky, silný, nezreteľný. Hrudné končatiny sú v porovnaní s BOA kratšia, ale silné. Pohyb tela nemá byť plazivý.

 

Pozícia 4. – srsť

Ako FB farebný.

 

Pozícia 5. – hlava, ušnice

Hlava je krátka, so širokým čelom i nosom, výrazne klabonosá. Oči sú výrazné a mierne vystúpené. Ušnice pri koreni vytvárajú výrazné hrboly, zvané korunky. Sú podkovovite zavesené, ich otvory sú obrátené k hlave, tesne k nej priliehajú, sú mäsité, zaoblené a ich rozpätie merané cez hlavu je 40 až 45 cm (u každého FB uvádzame nameranú hodnotu do oceňovacieho lístka).

 

 

Pozícia 6. – farba

Krycia farba ako aj farba podsady je na celom tele čisto biela, rovnako ako aj na hlave a ušniciach. Farba očí je pri FBbčo ružová so svetielkujúcou dúhovkou a pri FBbmo svetlo modrá s tmavou dúhovkou. Farba pazúrikov je biela.

 

Pozícia 7. – starostlivosť a zdravie

Ako vo Všeobecnej časti.

 

PRÍPUSTNÉ CHYBY

 

V pozícii 1. :

Viď stupnicu hmotnosti.

 

V pozícii 2. :

Ako vo Všeobecnej časti.

 

V pozícii 3. :

Ako vo všeobecnej časti a ďalej: málo zavalité, dlhšie, pretiahnuté telo. Viditeľný krk. Tenšie hrudné končatiny.

 

V pozícii 4. :

Prípustné chyby v tejto pozícií sú rovnaké ako pri FB farebných.

 

V pozícii 5. :

Menej klabonosá hlava a trochu dlhšia. Tenké, menej mäsité ušnice, neúplná podkova, mierne odstávajúce ušnice. Otvor jednej ušnice obrátený dopredu. Menej výrazné korunky. Rozpätie 35 až 39,9 cm.

 

V pozícii 6. :

Pri oboch mierne nažltlá  alebo sivastá krycia farba alebo farba podsady kdekoľvek na tele, hlave, ušniciach alebo končatinách. Mierne odtieňové odchýlky od požadovanej farby oči.

 

V pozícii 7. :

Ako vo Všeobecnej časti.

 

NEPRÍPUSTNÉ CHYBY

 

V pozícii 1. :

Hmotnosť nižšia ako 5,00 kg (neklasi?kovaný).

 

V pozícii 2. :

Ako vo Všeobecnej časti.

 

V pozícii 3. :

Ako Všeobecná časť a ďalej: veľmi pretiahnutý typ (výluka), veľmi úzke telo (výluka).

 

V pozícii 4. :

Neprípustné chyby v tejto pozícií sú rovnaké ako pri FB celofarebných.

 

V pozícii 5. :

Výrazne úzka a dlhá hlava (výluka). Zdvíhanie jedného alebo oboch ušníc (výluka). Rozpätie ušníc kratšie ako 35 cm a dlhšie ako 45 cm (výluka). Otvory oboch ušníc obrátené dopredu (výluka).

 

V pozícii 6. :

Značné odchýlky od požadovanej bielej krycej farby alebo farby podsady (výluka). Vyslovene žltý odtieň krycej farby (výluka). Pigmentovaný pazúrik (výluka). Iná ako ružová, resp. svetlomodrá farba očí (výluka).

 

V pozícii 7. :

Ako vo Všeobecnej časti.

 

 

 

6. ANGLICKÝ BARAN (AB)

CZ: Anglický beran

D: Englische Widder

GB: English Lop

História:


Anglický baran je najstaršie plemeno baranov a ako už z názvu vyplýva je produktom anglického chovu králikov. Tam sa podľa dostupnej literatúry vyskytovali zvieratá podobné dnešnému Anglickému baranovi už v 18. storočí. Tieto králiky, v tej dobe najčastejšie biele alebo strakaté, sa už vtedy chovali ako ušľachtilé pod názvom Lops. V súčasnosti sa chovajú v mnohých krajinách v rôznych farbách. Na Slovensku sú chovatelia AB organizovaní v Klube chovateľov králikov baranovitých.


 

Genotyp:

 

Ako pri FB.

 

Mesačné prírastky živej hmotnosti:

 

Mesiac 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     

Kg        0,5       1,3       2,2       2,8       3,4       3,8       4,1       4,5

 

Bodovacia stupnica:

 

1. Hmotnosť                                                                         10 bodov

2. Tvar                                                                                 20

3. Typ                                                                                  15

4. Srsť                                                                                 20

5. Krycia farba (pri strekáčoch kresba)                                    20

6. Farba podsady,príp. medzifarby (pri strakáčoch farba)          10

7. Starostlivosť a zdravie                                                         5

     100 bodov

 

Pozícia 1. - hmotnosť

 

3,50 - 3,99 kg    4,00 – 4,49kg    4,50 – 5,25 kg   5,26- 5,50 kg           

8 bodov                 9 bodov              10 bodov         9 bodov

 

Pozícia 2. – tvar

Ako vo Všeobecnej časti.

 

Pozícia 3. – typ

Ako vo Všeobecnej časti a ďalej: telo anglického barana je štíhlejšie, pretiahnutejšie, postoj je nízky, takmer plazivý. Hlava nie je tak výrazne baranovitá ako pri FB, je pretiahnutejšia, ale u samcov je široká, u samíc je jemnejšia. Rozpätie ušníc merané cez hlavu je 62 cm a viac. Šírka ušníc na najširšom mieste je minim. 14 cm a viac. Otvory ušníc sú obrátené dopredu.

 

Pozícia 4. – srsť

Srsť je hustá, pružná, elastická s jemným pásikovaním, jej dĺžka je asi 3 cm.

 

Pozícia 5. – krycia farba (pri strakáčoch kresba)

Prípustné sú všetky farebné rázy ostatných plemien králikov podľa ktorých posudzujeme farbu. Kresba anglického barana strakáča je prípustná iba plášťová, ktorú posudzujeme podľa FB strakáča.

 

Pozícia 6. – farba podsady, príp. medzifarba (pri strakáčoch farba)

Farba podsady, príp. medzifarby zodpovedajú kritériám rovnakej pozície plemien zhodného farebného rázu. Pri strakáčoch posudzujeme čisto bielu základnú farbu, ako aj farbu kresby, podľa kritérií príslušného farebného rázu.

 

Pozícia 7. – starostlivosť a zdravie

Ako vo Všeobecnej časti.

 

PRÍPUSTNÉ CHYBY

 

V pozícii 1. :

Viď stupnicu hmotnosti.

 

V pozícii 2. :

Ako vo Všeobecnej časti.

 

V pozícii 3. :

Ako vo Všeobecnej časti a ďalej: mierne odchýlky od požadovaného typu, rozpätie ušníc 58 až 61,9 cm, šírka ušníc meraná v najširšom mieste 12 – 13,9 cm. Ušnicové otvory obrátené k telu. Ojedinelé bradavičnaté výrastky a malé trhlinky na ušniciach.

 

V pozícii 4. :

Redšia srsť, nepružná, mäkšia, mierne splstnatelá alebo hrubšia. Mierne odchýlky od stanovenej dĺžky srsti.

 

 

 

V pozícii 5. :

Prípustné chyby tejto pozície sú zhodne s rovnakými farebnými rázmi v tejto pozícii. Pri strakáčoch sú prípustné chyby zhodné s FB rovnakého farebného rázu.

 

V pozícii 6. :

Prípustné chyby tejto pozície sú zhodne s rovnakými farebnými rázmi v tejto pozícii. Pri strakáčoch sú prípustné chyby zhodné s FB rovnakého farebného rázu.

 

V pozícii 7. :

Ako vo Všeobecnej časti.

 

NEPRÍPUSTNÉ CHYBY

 

V pozícii 1. :

Hmotnosť nižšia ako 3,50 kg a vyššia ako 5,50 kg (neklasi?kovaný).

 

V pozícii 2. :

Ako vo Všeobecnej časti.

 

V pozícii 3. :

Ako vo Všeobecnej časti a ďalej: celkom odlišný typ (výluka). Dlhá, úzka hlava (výluka). Veľké množstvo bradavičnatých výrastkov na ušniciach (výluka). Viac silných trhlín na ušniciach (neklasi?kovaný). Rozpätie ušníc kratšie ako 54 cm (výluka). Šírka ušníc meraná v najširšom mieste menšia ako 10 cm (výluka). Jednostranne nesené ušnice (výluka).

 

V pozícii 4. :

Srsť takmer bez podsady ( výluka). Veľké odchýlky od predpísanej dĺžky srsti (výluka).

 

V pozícii 5. :

Neprípustné chyby v tejto pozícii  sú zhodné, s neprípustnými chybami príslušných farebných rázov. Pri ABstr ako FBstr.

 

V pozícii 6. :

Neprípustné chyby v tejto pozícii  sú zhodné, s neprípustnými chybami príslušných farebných rázov. Pri ABstr veľmi znečistená srsť bieleho základu (neklasifikovaný). Silne premiešaná farba kresby bielymi chĺpkami (výluka). Pre farbu kresby platia rovnaké neprípustné chyby ako celofarebných rázoch.

 

V pozícii 7. :

Ako vo Všeobecnej časti.


 

 

 7. MEISSENSKÝ BARAN ( MB)

CZ: Míšeňský beran

D: Meissner Widder

GB: Lop of Meissen

 

História:


Meissenský baran je nemeckého pôvodu a za jeho vznikom stojí chovateľ králikov p. Reck. Svoj postup nikdy neprezradil, ale  koncom 19. storočia. skrížil najpravdepodobnejšie baranovitých králikov a niektorého zo strieborných králikov. Svoje nové plemeno vystavil v roku 1906 v čiernostriebornom farebnom ráze pod názvom Meissner Widder. V súčasnosti sa chová v piatich a v niektorých krajinách aj v šiestom, svetlo striebornom farebnom ráze.

 

Genotyp:


AA BB CC DD GG PP              - divoko strieborný (MBdiv)

AA BB CC DD gg PP               - čierno strieborný (MBč)

AA BB CC dd gg PP                - modro strieborný (MBm)

AA BB cc DD gg PP                - havanovito strieborný (MBhav)

AA bb CC DD GG PP               - žlto strieborný (MBž)


 

Mesačné prírastky živej hmotnosti:

 

Mesiac    1.      2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     

Kg         0,5      1,0       1,7       2,4       3,0       3,5       4,0       4,5

 

Bodovacia stupnica:

 

1. Hmotnosť                                                    10 bodov

2. Tvar                                                             20

3. Typ                                                             15

4. Srsť                                                            20

5. Krycia farba, striebritosť, rovnomernosť          20

6. Farba podsady, medzifarba                           10                                              

7. Starostlivosť a zdravie                                    5

                                                                    100 bodov

 

Pozícia 1. - hmotnosť

4,00 - 4,24 kg    4,25 – 4,49 kg    4,50 – 5,50 kg   5,51 – 5,75 kg           

8 bodov                  9 bodov             10 bodov           9 bodov

 

Pozícia 2. – tvar

Ako vo Všeobecnej časti.

 

Pozícia 3. – typ

Ako vo Všeobecnej časti a ďalej: telo je valcovito pretiahnuté, so širokou hrudnou a panvovou časťou. Hlava je výrazná, široká, klabonosá, nie až tak výrazná ako u FB. Ušnice tvoria pri koreni výrazné korunky, rozpätie ušníc je 38 až 42 cm a nameraná hodnota sa vždy píše do oceňovacieho lístka. Ušnicové otvory sú obrátené k telu.

 

Pozícia 4. – srsť

Srsť je hustá, pružná s dobrým pesíkovaním, dlhá asi 3 cm.

 

Pozícia 5. – krycia farba, striebritosť, rovnomernosť

Farba, striebritosť a jej rovnomernosť sa posudzujú podľa štandardov strieborných malých králikov.

 

Pozícia 6. – farba podsady, medzifarba

Túto pozíciu posudzujeme podľa zodpovedajúcich štandardov malých strieborných králikov

 

Pozícia 7. – starostlivosť a zdravie

Ako vo Všeobecnej časti.

 

PRÍPUSTNÉ CHYBY

 

V pozícii 1. :

Viď stupnicu hmotnosti.

 

V pozícii 2. :

Ako vo Všeobecnej časti.

 

V pozícii 3. :

Ako vo Všeobecnej časti a ďalej: menšie odchýlky od stanoveného utvárania tela, užšia, menej klabonosá hlava. Menej zmäsilé  ušnice,  nevýrazné  korunky,  slabšie  uzatvorená  podkova,  otvory  ušníc  obrátené dopredu, rozpätie ušníc buď 35 až 37,9 cm alebo 42,1 až 45 cm.

 

V pozícii 4. :

Redšia, nepružná, mäkšia, splstnatená, prípadne naopak hrubšia srsť. Mierne odchýlky od predpísanej dĺžky srsti.

 

V pozícii 5. :

Ako pri strieborných malých králikoch rovnakého farebného rázu.

 

V pozícii 6. :

Ako pri strieborných malých králikoch rovnakého farebného rázu.

 

V pozícii 7. :

Ako vo Všeobecnej časti.

 

NEPRÍPUSTNÉ CHYBY

 

V pozícii 1 .:

Hmotnosť nižšia ako 4,00 kg a vyššia ako 5,75 kg ( neklasi?kovaný)

 

V pozícii 2. :

Ako vo Všeobecnej časti.

 

V pozícii 3. :

Ako vo Všeobecnej časti a ďalej: celkom chýbajúci baranovitý typ (výluka), vyslovene úzka hlava ( výluka), rozpätie ušníc kratšie ako 35 cm a dlhšie ako 45 cm ( výluka).

 

V pozícii 4. :

Srsť  takmer  bez  podsady  (  výluka),  veľké  odchýlky  od  predpísanej  dĺžky  srsti  (výluka).

 

V pozícii 5. :

Ako pri strieborných malých králikoch rovnakého farebného rázu.

 

V pozícii 6. :

Ako pri strieborných malých králikoch rovnakého farebného rázu.

 

V pozícii 7. :

Ako vo Všeobecnej časti.

 

 

 

 

41.A MALÝ BARAN- farebný (MaB)

         CZ: Malý beran

         D: Deutsche Kleinwidder

         GB: Little Lop

 

História:


Malý baran je pomerne nové plemeno králikov. Za jeho vznikom stojí skupina nemeckých chovateľov, ktorých snahou bol baran podobného typu ako FB, ale menšieho vzrastu. Na šľachtenie použili FB a ZB. V krajine pôvodu, čiže Nemecku bol MaB uznaný v roku 1970 a dostal názov Deutsche Klein Widder. V súčasnosti sa chová v takmer celej Európe. Spoločne ako u ostatných baranov je ich chov organizovaný v Klube chovateľov králikov baranovitých.

 

Genotyp:

 

MaB farební sú uznaní vo všetkých  farebných rázoch normálnosrstých králikov uvedených v tomto vzorníku. Skratky MaB rôznych farebných rázov sú vždy zložené z MaB a skratky príslušného farebného rázu, príp. východiskového plemena. Rovnako je to aj pri genotypoch.

 

 Napríklad:

 

AA BB CC DD GG                                - divo sfarbený ( MaB div)

AA BeB CC DD GG                              - železitý (MaB žel)

AA bb CC DD GG                                - žltý (MaB ž)

achi achi BB CC DD GG                      - činčilový (MaB či)

 

Mesačné prírastky živej hmotnosti:

 

Mesiac    1.      2.         3.         4.         5.         6.    

Kg         0,4      0,8       1,3       1,8       2,4       2,75

 

Bodovacia stupnica:

 

1. Hmotnosť                                        10 bodov

2. Tvar                                                 20

3. Typ                                                 15

4. Srsť                                                20

5. Krycia farba, rovnomernosť               20

6. Farba podsady, príp. medzifarba       10

7. Starostlivosť a zdravie                        5

                                                        100 bodov

 

Pozícia 1. - hmotnosť

2,25 - 2,49 kg    2,50 – 2,74 kg    2,75 – 3,50 kg   3,51 – 3,60kg           

8 bodov                 9 bodov              10 bodov          9 bodov           

 

Pozícia 2. – tvar

Ako vo Všeobecnej časti.

 

Pozícia 3. – typ

Ako vo Všeobecnej časti a ďalej: typ malého barana má byť zhodný s typom FB s prihliadnutím na menší rámec tela, čiže telo je zavalité, široké i v hrudnej časti. Krk je krátky, silný, nezreteľný. Končatiny sú krátke a silné. Hlava je krátka, so širokým čelom i nosom, výrazne klabonosá. Oči sú výrazné a mierne vystúpené. Ušnice pri koreni vytvárajú výrazné hrboly, zvané korunky. Sú podkovovite zavesené, ich otvory sú obrátené k hlave a tesne k nej priliehajú. Sú mäsité, zaoblené a ich rozpätie merané cez hlavu je 30 až 36 cm, optimálne 32- 34 cm (u každého MaB uvádzame nameranú hodnotu do oceňovacieho lístka). Pohyb tela nemá byť plazivý.

 

Pozícia 4. – srsť

Srsť je veľmi hustá v podsade, s pravidelnými pesíkmi, jej dĺžka je asi 3 cm.

 

Pozícia 5. – krycia farba, rovnomernosť

Ako pri FB.

 

Pozícia 6. – farba podsady, príp. medzifarba

Ako pri FB.

 

Pozícia 7. – starostlivosť a zdravie

Ako vo Všeobecnej časti.

 

PRÍPUSTNÉ CHYBY

 

V pozícii 1. :

Viď stupnicu hmotnosti.

 

V pozícii 2. :

Ako vo Všeobecnej časti.

 

V pozícii 3. :

Prípustné chyby v type sú rovnaké ako pri FB avšak s prihliadnutím k veľkosti MaB a k rozpätiu ušníc, ktoré sú kratšie.

 

V pozícii 4. :

Redšia  srsť,  jemné  pesíky,  spôsobujúce  mäkšiu  štruktúru  srsti,  mierne  odchýlky  od stanovenej dĺžka srsti.

 

V pozícii 5. :

Prípustné chyby tejto pozície sú zhodné s prípustnými chybami pri FB.

 

V pozícii 6. :

Prípustné chyby tejto pozície sú zhodné s prípustnými chybami pri FB.

 

V pozícii 7. :

Ako vo Všeobecnej časti.

 

NEPRÍPUSTNÉ CHYBY

 

V pozícii 1. :

Hmotnosť nižšia ako 2,25 kg a vyššia ako 3,60kg, (neklasi?kovaný).

 

V pozícii 2. :

Ako vo Všeobecnej časti.

 

V pozícii 3. :

Neprípustné chyby v type sú zhodné s neprípustnými chybami pri FB, s prihliadnutím na veľkosť MaB a k rozpätiu ušníc, nedostatočné je rozpätie menšie ako 30 cm a väčšie ako 36 cm (výluka).

 

V pozícii 4. :

Srsť skoro bez podsady (výluka), veľmi splstnatená srsť (výluka), veľké odchýlky od stanovenej dĺžky srsti, zvlášť pokiaľ ide o dlhšiu srsť (výluka).

 

V pozícii 5. :

Neprípustné chyby tejto pozície sú zhodné s neprípustnými chybami pri FB.

 

V pozícii 6. :

Neprípustné chyby tejto pozície sú zhodné s neprípustnými chybami pri FB.

 

V pozícii 7. :

Ako vo Všeobecnej časti.

 

 

 

 

 

 

41.B MALÝ BARAN- strakáč (MaB str)

         CZ: Malý beran strakáč

         D: Deutsche Kleinwidder Schecke

         GB: Little Spot Lop

 

História:


Malý baran strakáč sa spočiatku vôbec nevyskytoval. Podľa dostupnej literatúry boli prvé jedince importované z Holandska. V chovoch českých chovateľov sa vyskytovali už v roku 1980. U nás je chov tohto plemena organizovaný v Klube chovateľov králikov baranovitých.


 

Genotyp:


MaBstr sú uznaní len s plášťovou kresbou, a to vo všetkých farbách jednofarebných normálnosrstých plemien uvedených  tomto vzorníku.

Skratky MaBstr rôznych farebných rázov sú vždy zložené s MaBstr a skratky príslušného farebného rázu, príp. východiskového plemena. Rovnako je to aj pri genotypoch.

 

Napríklad:

 

AA BB CC DD GG Kk               - strakáč divo sfarbený ( MaBstr div)

AA BeB CC DD GG Kk             - strakáč železitý (MaBstr žel)

AA bb CC DD gg Kk                 - strakáč madagaskarový (MaBstr mad)

AA BB CC dd gg Kk                 - strakáč modrý (MaB strm)


Mesačné prírastky živej hmotnosti:

Mesiac    1.      2.         3.         4.         5.         6.    

Kg         0,4      0,8       1,3       1,8       2,4       2,75

 

Bodovacia stupnica:

 

1. Hmotnosť                                        10 bodov

2. Tvar                                                 20

3. Typ                                                 15

4. Srsť                                                20

5. Kresba                                            20

6. Farba                                              10

7. Starostlivosť a zdravie                        5

                                                        100 bodov

 

Pozícia 1. - hmotnosť

2,25 - 2,49 kg    2,50 – 2,74 kg    2,75 – 3,50 kg   3,51 – 3,60 kg           

8 bodov                 9 bodov             10 bodov           9 bodov           

 

Pozícia 2. – tvar

Ako vo Všeobecnej časti.

 

Pozícia 3. – typ

Ako pri MaB farebnom.

 

Pozícia 4. – srsť

Ako pri MaB farebnom.

 

Pozícia 5. – kresba

Ako pri FB str.

 

Pozícia 6. – farba

Ako pri FB str.

 

 

Pozícia 7. – starostlivosť a zdravie

Ako vo Všeobecnej časti.

 

PRÍPUSTNÉ CHYBY

 

V pozícii 1. :

Viď stupnicu hmotnosti.

 

V pozícii 2. :

Ako vo Všeobecnej časti.

 

V pozícii 3. :

Prípustné chyby tejto pozície sú rovnaké ako pri MaB farebnom.

 

V pozícii 4. :

Prípustné chyby tejto pozície sú rovnaké ako pri MaB farebnom.

 

V pozícii 5. :

Prípustné chyby tejto pozície sú zhodné s prípustnými chybami FB str.

 

V pozícii 6. :

Prípustné chyby tejto pozície sú zhodné s prípustnými chybami FB str.

 

V pozícii 7. :

Ako vo Všeobecnej časti.

 

NEPRÍPUSTNÉ CHYBY

 

V pozícii 1. :

Hmotnosť nižšia ako 2,25 kg a vyššia ako 3,60kg, (neklasi?kovaný).

 

V pozícii 2. :

Ako vo Všeobecnej časti.

 

V pozícii 3. :

Neprípustné chyby tejto pozície sú rovnaké ako pri MaB farebnom.

 

V pozícii 4. :

Neprípustné chyby tejto pozície sú rovnaké ako pri MaB farebnom.

 

V pozícii 5. :

Neprípustné chyby tejto pozície sú zhodné s neprípustnými chybami pri FB str.

 

V pozícii 6. :

Neprípustné chyby tejto pozície sú zhodné s neprípustnými chybami pri FB str.

 

V pozícii 7. :

Ako vo Všeobecnej časti.

 

 

 

 

41.C MALÝ BARAN- biely (MaB)

         CZ: Malý beran bíly

         D: Weiße Deutsche Kleinwidder

         GB: Little Lop White

 

História:


Malý baran biely sa vyskytuje ako MaB bčo, ale postupne aj ako MaB bmo. U chovateľov ako aj na výstavách je oveľa populárnejší červenooký ráz. Rovnako ako pri ostatných králikoch baranovitých je aj toto plemeno organizované v Klube chovateľov králikov baranovitých so sídlom v Prievidzi. Klubová špeciálka sa každoročne koná v Nitrianskom Rudne.


 

Genotyp:

 

aa __ __ __ __                          - biely červenooký (MaBbčo)

AA__ __ __ __ xx                     - biely modrooký (MaBbmo)

 

Mesačné prírastky živej hmotnosti:

 

Mesiac    1.      2.         3.         4.         5.         6.    

Kg         0,4      0,8       1,3       1,8       2,4       2,75

 

Bodovacia stupnica:

 

1. Hmotnosť                                        10 bodov

2. Tvar                                                 20

3. Typ                                                  15

4. Srsť                                                 20

5. Hlava, ušnice                                    20

6. Farba                                               10

7. Starostlivosť a zdravie                         5

                                                         100 bodov


Pozícia 1. - hmotnosť

2,25 - 2,49 kg    2,50 – 2,74 kg    2,75 – 3,50 kg   3,51 – 3,60 kg           

8 bodov                 9 bodov               10 bodov          9 bodov           

 

Pozícia 2. – tvar

Ako vo Všeobecnej časti.

 

Pozícia 3. – typ

Ako vo Všeobecnej časti a ďalej: typ malého barana má byť zhodný s typom FB s prihliadnutím na menší rámec tela, čiže telo je zavalité, široké i v hrudnej časti. Krk je krátky, silný, nezreteľný. Končatiny sú krátke a silné. Pohyb tela nemá byť plazivý.

 

Pozícia 4. – srsť

Srsť je veľmi hustá v podsade, s pravidelnými pesíkmi, jej dĺžka je asi 3 cm.

 

Pozícia 5. – hlava, ušnice

Hlava je krátka, so širokým čelom i nosom, výrazne klabonosá. Oči sú výrazné a mierne vystúpené. Ušnice pri koreni vytvárajú výrazné hrboly, zvané korunky. Sú podkovovite zavesené, ich otvory sú obrátené k hlave a tesne k nej priliehajú. Sú mäsité, zaoblené a ich rozpätie merané cez hlavu je 30 až 36 cm, optimálne 32- 34 cm (u každého MaB uvádzame nameranú hodnotu do oceňovacieho lístka).

 

Pozícia 6. – farba

Ako pri FB bielom.

 

Pozícia 7. – starostlivosť a zdravie

Ako vo Všeobecnej časti.

 

PRÍPUSTNÉ CHYBY

 

V pozícii 1. :

Viď stupnicu hmotnosti.

 

V pozícii 2. :

Ako vo Všeobecnej časti.

 

V pozícii 3. :

Prípustné chyby v type sú rovnaké ako pri FB bielom avšak s prihliadnutím k veľkosti MaB.

 

V pozícii 4. :

Prípustné chyby tejto pozície sú rovnaké ako pri MaB farebnom.

 

V pozícii 5. :

Prípustné chyby tejto pozície sú zhodné s prípustnými chybami pri FB bieleho s prihliadnutím na veľkosť MaB a menšie rozpätie ušníc .

 

V pozícii 6. :

Prípustné chyby tejto pozície sú zhodné s prípustnými chybami pri FB bielom.

 

V pozícii 7. :

Ako vo Všeobecnej časti.

 

NEPRÍPUSTNÉ CHYBY

 

V pozícii 1. :

Hmotnosť nižšia ako 2,25 kg a vyššia ako 3,60kg, (neklasi?kovaný).

 

V pozícii 2. :

Ako vo Všeobecnej časti.

 

V pozícii 3. :

Neprípustné chyby v type sú zhodné s neprípustnými chybami pri FB bielom, s prihliadnutím na veľkosť MaB.

 

V pozícii 4. :

Neprípustné chyby tejto pozície sú zhodné s neprípustnými chybami pri MaB farebnom. 

V pozícii 5. :

Neprípustné chyby tejto pozície sú zhodné s neprípustnými chybami pri FB bielom s prihliadnutím na veľkosť MaB a k rozpätiu ušníc. Nedostatočné je rozpätie menšie ako 30 cm a väčšie ako 36 cm (výluka).

 

 

V pozícii 6. :

Neprípustné chyby tejto pozície sú zhodné s neprípustnými chybami pri FB bielom.

 

V pozícii 7. :

Ako vo Všeobecnej časti.

 

 

 


58.A ZDROBNENÝ BARAN - farebný (ZB)

CZ: Zakrslý beran

D: Widderzwerge

GB: Lop Dwarf

História:

Zdrobnený baran je holandského pôvodu, ktoré nezávislé od seba vyšľachtili v rovnakom čase dvaja chovatelia, posudzovateľ a chovateľ A. de Cock z Tilburku a E. J. Schrey z Heerlenu. V literatúre sa uvádza, že najväčšiu zásluhu na tom mal A. de Cock, ktorý v roku 1952 začal šľachtiť zdrobnenú podobu FB. Trvalo mu 12 rokov kým túto novinku prvýkrát ukázal na výstave v s'Hertogenboschi a v tom istom roku bolo toto plemeno aj uznané. E. J. Schrey začal so šľachtením miniatúrneho FB v roku 1962 a o štyri roky ukázal svoje králiky na výstave Ornithophilia v Utrechte. Na začiatku sa vyskytovali hlavne v madagaskarovej, divokej a železitej farbe, ale v súčasnosti sú takmer vo všetkých farebných rázoch.

Aj chovatelia tejto skupiny baranovitých králikov sú združení v Klube chovateľov baranovitých králikov.

 

Genotyp:

ZB farební sú uznaní vo všetkých  farebných rázoch normálnosrstých králikov uvedených v tomto vzorníku. Skratky ZB rôznych farebných rázov sú vždy zložené z ZB a skratky príslušného farebného rázu, príp. východiskového plemena. Rovnako je to aj pri genotypoch.

 

 Napríklad:

 

AA BB CC DD GG                                - divo sfarbený ( ZB div)

AA BeB CC DD GG                              - železitý (ZB žel)

AA bb CC DD GG                                - žltý (ZB ž)

AA bb CC DD gg                                 - madagaskarový (ZB mad)


 

Mesačné prírastky živej hmotnosti:

 

Mesiac    1.      2.        3.         4.         5.         6.    

Kg         0,2      0,4       0,7       0,9       1,2       1,5

 

Bodovacia stupnica:

 

1. Hmotnosť                                        10 bodov

2. Tvar                                                 20

3. Typ                                                 15

4. Srsť                                                20

5. Krycia farba, rovnomernosť               20

6. Farba podsady, príp. medzifarba       10

7. Starostlivosť a zdravie                        5

                                                        100 bodov

 

Pozícia 1. - hmotnosť

 

0,90 - 1,24 kg    1,25 – 1,39 kg    1,40 – 1,75 kg   1,76- 2,00 kg

8 bodov                 9 bodov           10 bodov             9 bodov                      

 

Pozícia 2. – tvar

Ako vo Všeobecnej časti.

 

 

 

Pozícia 3. – typ

Ako vo Všeobecnej časti a ďalej: telo je zavalité, krátke bez zreteľného krku. Končatiny sú stredne dlhé, veľmi silné. Požaduje sa postoj na vzpriamených hrudných končatinách. Hlava  je  mimoriadne  krátka,  veľká,  široká  hlavne  v  nosnej  a  čelnej  časti,  pekne zaokrúhlená pri oboch pohlaviach. Oči sú veľké a výrazné. Rozpätie ušníc je 22- 28 cm, dlhším dávame prednosť, (pri každom ZB uvádzame nameranú dĺžku do oceňovacieho lístka). Pri koreni vytvárajú ušnice hrbolčeky, tzv. korunky.  Na oboch stranách sú ušnice podkovovito zavesené. Záves je veľmi priliehavý skoro zvislý. Ušnice otvormi smerujú vždy k hlave. Ušnice sú dobre osrstené, mäsité a na konci zaoblené.

 

 

Pozícia 4. – srsť

Srsť je hustá s elastickými pesíkmi, dlhá asi 2,0 až 2,5 cm.

 

Pozícia 5. – krycia farba, rovnomernosť

Požiadavky tejto pozície sú zhodné s rovnakou pozíciou FB, s prihliadnutím na nižšiu hmotnosť.

 

Pozícia 6. – farba podsady, príp. medzifarba

Požiadavky tejto pozície sú zhodné s rovnakou pozíciou FB, s prihliadnutím na nižšiu hmotnosť.

 

Pozícia 7. – starostlivosť a zdravie

Ako vo Všeobecnej časti.

 

PRÍPUSTNÉ CHYBY

 

V pozícii 1. :

Viď stupnicu hmotnosti.

 

V pozícii 2. :

Ako vo Všeobecnej časti.

 

V pozícii 3. :

Ako vo Všeobecnej časti a ďalej: mierne pretiahnuté telo , zreteľný krk, slabšie končatiny, plazivý pohyb. Mierne  odchýlky  od  požadovaného  tvaru  hlavy,  nevýrazné  korunky. Tenké  ušnice  s miernymi záhybmi. Menej priliehavý záves.

 

V pozícii 4. :

Redšia, málo pružná srsť, menšie odchýlky od predpísanej dĺžky srsti.

 

V pozícii 5. :

Sú zhodné s prípustnými chybami FB, resp. MaB, s prihliadnutím na nižšiu hmotnosť.

 

V pozícii 6. :

Sú zhodné s prípustnými chybami FB, resp. MaB, s prihliadnutím na nižšiu hmotnosť.

 

V pozícii 7. :

Ako vo Všeobecnej časti.

 

NEPRÍPUSTNÉ CHYBY

 

V pozícii 1. :

Hmotnosť nižšia ako 0,9 kg a vyššia ako 2,00 kg, (neklasi?kovaný).

 

V pozícii 2. :

Ako vo Všeobecnej časti.

 

V pozícii 3. :

Ako vo Všeobecnej časti a ďalej: dlhšie a úzke telo (výluka), dlhý krk (výluka), veľmi tenké končatiny (výluka). Úzka hlava (výluka), zdvíhanie jednej alebo oboch ušníc (výluka), úplne chýbajúce korunky (výluka), rozpätie ušníc kratšie ako 22 cm a dlhšie ako 28 cm (výluka). Otvory oboch ušníc obrátené dopredu (výluka).

 

V pozícii 4. :

Srsť skoro bez podsady (výluka), veľké odchýlky od stanovenej dĺžky srsti (výluka).

 

V pozícii 5. :

Sú zhodné s neprípustnými chybami FB, resp. MaB, s prihliadnutím na nižšiu hmotnosť.

 

V pozícii 6. :

Sú zhodné s neprípustnými chybami FB, resp. MaB, s prihliadnutím na nižšiu hmotnosť.

 

V pozícii 7. :

Ako vo Všeobecnej časti.


 

 58.B ZDROBNENÝ BARAN - strakáč (ZB)

CZ: Zakrslý beran strakáč

D: Widderzwerge Schecke

GB: Lop Spot Dwarf

 

História:

Zdrobnený baran strakáč je tiež holandského pôvodu, ale vyskytovať sa začal o niečo neskôr ako jeho celofarebný predchodca. V súčasnosti sa objavuje na výstavách v najrôznejších farebných rázoch, ale uznaný je len s plášťovou kresbou. Rovnako ako pri ostatných baranoch je jeho chov organizovaný v Klube chovateľov baranov so sídlom v Prievidzi.


Genotyp:

ZBstr sú uznaní len s plášťovou kresbou, a to vo všetkých farbách jednofarebných normálnosrstých plemien uvedených  tomto vzorníku.

Skratky ZBstr rôznych farebných rázov sú vždy zložené s ZBstr a skratky príslušného farebného rázu, príp. východiskového plemena. Rovnako je to aj pri genotypoch.

 

Napríklad:

 

AA BB CC DD GG Kk               - strakáč divo sfarbený ( ZBstr div)

AA BeB CC DD GG Kk             - strakáč železitý (ZBstr žel)

AA bb CC DD GG Kk                - strakáč žltý (ZBstr ž)

AA bb CC DD gg Kk                 - strakáč madagaskarový (ZBstr mad)

AA BB CC dd gg Kk                 - strakáč modrý (ZB strm)

 

Mesačné prírastky živej hmotnosti:

 

Mesiac    1.      2.        3.         4.         5.         6.    

Kg         0,2      0,4       0,7       0,9       1,2       1,5

 

Bodovacia stupnica:

 

1. Hmotnosť                                        10 bodov

2. Tvar                                                 20

3. Typ                                                 15

4. Srsť                                                20

5. Kresba                                            20

6. Farba                                              10

7. Starostlivosť a zdravie                        5

                                                        100 bodov

Pozícia 1. - hmotnosť

 

0,90 - 1,24 kg    1,25 – 1,39 kg    1,40 – 1,75 kg   1,76- 2,00 kg

8 bodov               9 bodov              10 bodov           9 bodov                   

 

Pozícia 2. – tvar

Ako vo Všeobecnej časti.

 

Pozícia 3. – typ

Ako pri ZB.

 

Pozícia 4. – srsť

Ako pri ZB.

 

Pozícia 5. – kresba

Požiadavky tejto pozície sú zhodné s rovnakou pozíciou FBstr, s prihliadnutím na nižšiu hmotnosť.

 

Pozícia 6. – farba

Požiadavky tejto pozície sú zhodné s rovnakou pozíciou FBstr, s prihliadnutím na nižšiu hmotnosť.

 

Pozícia 7. – starostlivosť a zdravie

Ako vo Všeobecnej časti.

 

PRÍPUSTNÉ CHYBY

 

V pozícii 1. :

Viď stupnicu hmotnosti.

 

V pozícii 2. :

Ako vo Všeobecnej časti.

 

V pozícii 3. :

Prípustné chyby tejto pozície sú rovnaké ako pri ZB.

 

V pozícii 4. :

Prípustné chyby tejto pozície sú rovnaké ako pri ZB.

 

V pozícii 5. :

Sú zhodné s prípustnými chybami FBstr s prihliadnutím na nižšiu hmotnosť.

 

V pozícii 6. :

Sú zhodné s prípustnými chybami FBstr s prihliadnutím na nižšiu hmotnosť.

 

 

V pozícii 7. :

Ako vo Všeobecnej časti.

 

NEPRÍPUSTNÉ CHYBY

 

V pozícii 1. :

Hmotnosť nižšia ako 0,9 kg a vyššia ako 2,00 kg, (neklasi?kovaný).

 

V pozícii 2. :

Ako vo Všeobecnej časti.

 

V pozícii 3. :

Ako pri ZB.

           

V pozícii 4. :

Ako pri ZB.

 

V pozícii 5. :

Sú zhodné s neprípustnými chybami FBstr s prihliadnutím na nižšiu hmotnosť.

 

V pozícii 6. :

Sú zhodné s neprípustnými chybami FBstr s prihliadnutím na nižšiu hmotnosť.

 

V pozícii 7. :

Ako vo Všeobecnej časti.

 

 


58.C ZDROBNENÝ BARAN - biely (ZBb)

CZ: Zakrslý beran bíly

D: Weiße Widderzwerge

GB: Lop Dwarf White

História:

Zdrobnený baran biely sa vyskytuje buď ako albín alebo ako leucín. Obe tieto variety patria medzi najtypovejších predstaviteľov zdrobnených baranov a na mnohých výstavách patria medzi králikov s najvyšším bodovým hodnotení. Na Slovensku je ich chov organizovaný v Klube chovateľov baranov so sídlom v Prievidzi, klubová výstava sa každoročne koná v Nitrianskom Rudne.  

 

Genotyp:


aa __ __ __ __                          - biely červenooký (ZBbčo)

AA__ __ __ __ xx                     - biely modrooký (ZBbmo)

 

Mesačné prírastky živej hmotnosti:

 

Mesiac    1.      2.        3.         4.         5.         6.    

Kg         0,2      0,4       0,7       0,9       1,2       1,5

 

Bodovacia stupnica:

 

1. Hmotnosť                                        10 bodov

2. Tvar                                                 20

3. Typ                                                 15

4. Srsť                                                20

5. Hlava, ušnice                                   20

6. Farba                                              10

7. Starostlivosť a zdravie                        5

                                                        100 bodov

 

Pozícia 1. - hmotnosť

 

0,90 - 1,24 kg    1,25 – 1,39 kg    1,40 – 1,75 kg   1,76- 2,00 kg

8 bodov                 9 bodov            10 bodov            9 bodov                   

 

Pozícia 2. – tvar

Ako vo Všeobecnej časti.

 

Pozícia 3. – typ

Ako vo Všeobecnej časti a ďalej: telo je zavalité, krátke bez zreteľného krku. Končatiny sú stredne dlhé, veľmi silné. Požaduje sa postoj na vzpriamených hrudných končatinách.

 

Pozícia 4. – srsť

Ako pri ZB.

 

Pozícia 5. – hlava a ušnice

Hlava  je  mimoriadne  krátka,  veľká,  široká  hlavne  v  nosnej  a  čelnej  časti,  pekne zaokrúhlená pri oboch pohlaviach. Oči sú veľké a výrazné. Rozpätie ušníc je 22- 28 cm, dlhším dávame prednosť, (pri každom ZB uvádzame nameranú dĺžku do oceňovacieho lístka). Pri koreni vytvárajú ušnice hrbolčeky, tzv. korunky.  Na oboch stranách sú ušnice podkovovito zavesené. Záves je veľmi priliehavý skoro zvislý. Ušnice otvormi smerujú vždy k hlave. Ušnice sú dobre osrstené, mäsité a na konci zaoblené.

 

Pozícia 6. – farba

Ako pri FB bielom.

 

Pozícia 7. – starostlivosť a zdravie

Ako vo Všeobecnej časti.

 

PRÍPUSTNÉ CHYBY

 

V pozícii 1. :

Viď stupnicu hmotnosti.

 

V pozícii 2. :

Ako vo Všeobecnej časti.

 

V pozícii 3. :

Ako vo Všeobecnej časti a ďalej: mierne pretiahnuté telo , zreteľný krk, slabšie končatiny, plazivý pohyb.

.

V pozícii 4. :

Ako pri ZB.

 

V pozícii 5. :

Mierne  odchýlky  od  požadovaného  typu  hlavy,  nevýrazné  korunky. Tenké  ušnice  s miernymi záhybmi. Menej priliehavý záves.

 

V pozícii 6. :

Sú zhodné s prípustnými chybami FB bieleho.

 

V pozícii 7. :

Viď Všeobecná časť.

 

NEPRÍPUSTNÉ CHYBY

 

V pozícii 1. :

Hmotnosť nižšia ako 0,9 kg a vyššia ako 2,00 kg, (neklasi?kovaný).

 

V pozícii 2. :

Ako vo Všeobecnej časti.

 

V pozícii 3. :

Ako vo Všeobecnej časti a ďalej: dlhé a úzke telo (výluka), dlhý krk (výluka), veľmi tenké končatiny (výluka).

V pozícii 4. :

Srsť skoro bez podsady (výluka), veľké odchýlky od stanovenej dĺžky srsti (výluka).

V pozícii 5. :

Úzka hlava (výluka), zdvíhanie jednej alebo oboch ušníc (výluka), úplne chýbajúce korunky (výluka). Rozpätie ušníc kratšie ako 22 cm a dlhšie ako 28 cm (výluka). Otvory oboch ušníc obrátené dopredu (výluka).

V pozícii 6. :

Sú zhodné s neprípustnými chybami FB bieleho.

 

V pozícii 7. :

Ako vo Všeobecnej časti.